Het jaar 2002: Zo begon het...

Het jaar 2002: Zo begon het...

“In 2001 start een werkgroep van corporatiedirecteuren met het initiatief om te komen tot een organisatie voor projectontwikkeling in de regio. De keuze was of iedere corporatie organiseert dit in huis, of er wordt gekozen voor een samenwerkingsverband. Doelstelling was het bundelen van kennis en ervaring om te komen tot een beter bedrijfseconomisch resultaat, maar vooral ook om de maatschappelijke opgave van de aandeelhouders kwalitatief en kwantitatief te helpen waarborgen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2002 Marsaki is opgericht, een BV-structuur met als aandeelhouders l’escaut, RWS (nu Beveland Wonen) en Castria (nu Stadlander). Bij de oprichting bestond de organisatie uit één bestuurder, Adrie Raas, en een viertal medewerkers. Ik ben er trots op dat ik tot die vier behoorde en nog steeds deel uit mag maken van deze mooie club! Al snel bleek dat de deelnemende corporaties behoorlijk veel plannen op de plank hadden liggen, met grote voortvarendheid werden de projecten opgepakt.”

– Ruud de Baar

(Bron: ZB Krantenbank Zeeland, PZC, 30 april 2002, p. 15.)

Highlights van 2002

In 2002 zijn er in totaal 13 projecten in voorbereiding. Een selectie hiervan lichten we onderstaand uit!

Wat gebeurde er nog meer in 2002?

  • Invoering van de euro
  • Huwelijk Willem Alexander en Maxima
  • Feyenoord wint de UEFA-cup
  • Eerste kabinet Balkenende
  • Overlijden van Prins Claus
  • Bassie en Adriaan stoppen met optreden

Vooruitblik naar 2003...

2003 wordt een turbulent en uitdagend jaar! De eerste projecten worden gestart en ook de organisatie maakt flinke ontwikkelingen door.