Image Alt

Afronding pilot all-electric

Afronding pilot all-electric

In 2050 moeten ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasloos zijn om de klimaatdoelstellingen voor Nederland te halen. Ondanks de vele beschikbare technieken om woningen all-electric te verwarmen, is er weinig praktijkervaring in minder goed geïsoleerde woningen. En dat terwijl in 2050 meer dan 2,2 miljoen huurwoningen van het gas af moeten! Daarom zijn we samen met Zeeuwse woningcorporaties Beveland Wonen, l’escaut woonservice, Woningstichting Hulst en Zeeuwland, ruime tijd geleden de pilot all-electric gestart. Het doel van de pilot is het vinden van haalbare, betaalbare, comfortabele en realiseerbare toepassingen om bestaande woningen aardgasloos te maken. Tijdens de pilot zijn in 27 bestaande sociale huurwoningen met B-label onderstaande 9 all-electric technieken geplaatst, getest en gemonitord:

  • Warmteglas met elektrische boiler (portiekwoning)
  • Infraroodpanelen met elektrische boiler (portiekwoning)
  • Lage temperatuur warmtepomp Mitsubishi Ecodan (portiekwoning)
  • Hoge temperatuur warmtepomp Nathan (grondgebonden woning)
  • Lage temperatuur warmtepomp Wolf (grondgebonden woning)
  • Lage temperatuur warmtepomp Itho Daalderop (grondgebonden woning)
  • Infraroodpanelen met warmtepompboiler Inventum (grondgebonden woning)
  • Hoge temperatuur luchtwarmtepomp met PCM-boiler Caldameg (grondgebonden woning)
  • Ventilatiewarmtepomp Nibe (grondgebonden woning)

Hierbij zijn investeringskosten, exploitatielasten, overlast voor huurders bij realisatie, energiekosten, wooncomfort, CO2-reductie en het comfort voor de huurder onderzocht. Netbeheerder Stedin onderzocht de gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk. De pilot is inmiddels afgerond en de resultaten zijn verwerkt in het onderzoeksrapport. De hoge temperatuur warmtepomp Nathan is hierbij als meest geschikt bevonden. Klik hier voor de samenvatting van het onderzoeksrapport. 

De pilot is tot stand gekomen mede dankzij een bijdrage t.w.v. 218.500 euro uit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie, en dankzij de nauwe samenwerking van Zeeuwse woningcorporaties Beveland Wonen, l’escaut woonservice, Woningstichting Hulst en Zeeuwland, met ondersteuning van diens installateurs, de Haagse Hogeschool, Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en Marsaki. Onze rol in deze pilot bestaat uit het managen van het proces, en het voorzien van technisch advies om van een long list naar short list van mogelijkheden te komen waar uiteindelijk de negen verschillende concepten naar voren zijn gekomen.

De kennis die we als Zeeuws collectief met deze pilot hebben opgedaan is relevant voor de gehele bestaande woningvoorraad van Nederland. De uitkomst van het onderzoek wordt dan ook gedeeld met o.a. alle woningcorporaties in het hele land. Woensdag 6 juli vond een inspiratiesessie plaats georganiseerd door Aedes, waarbij de pilot all-electric centraal stond. Tijdens deze sessie waren ruim 50 woningcorporaties uit het hele land vertegenwoordigd. We zijn trots op onze rol in dit project en de impact van het onderzoek op landelijk niveau, ter ondersteuning aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2050!

Marsaki is dienstverlener voor de zakelijke markt. Wilt u meer informatie over de pilot all-electric? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u er graag over.