Image Alt

Auteur: Marsaki

Naar aanleiding van de succesvolle duurzaamheidsexcursie (bestaande) woningbouw afgelopen juni, organiseren wij in september twee nieuwe excursies. Deze keer gericht op de thema’s zorghuisvesting en onderwijshuisvesting!Het doel van deze excursies is het stimuleren van kennisdeling en het uitwisselen van praktijkervaring tussen organisaties die