Image Alt

Auteur: Marsaki

Per 26 juni 2023 komt ons postbusadres ‘Postbus 139, 4460 AC Goes’ te vervallen. Wij verzoeken u vriendelijk om dit postbus adres niet langer te gebruiken. U kunt vanaf heden uw post rechtstreeks aan ons kantoor verzendenop onderstaand adres:MarsakiStationsplein 214461 HP Goes Wij hopen

Naar aanleiding van de succesvolle duurzaamheidsexcursie (bestaande) woningbouw afgelopen juni, organiseren wij in september twee nieuwe excursies. Deze keer gericht op de thema’s zorghuisvesting en onderwijshuisvesting!Het doel van deze excursies is het stimuleren van kennisdeling en het uitwisselen van praktijkervaring tussen organisaties die