Image Alt

Duurzaamheidsadvies voor Primas Scholengroep

Duurzaamheidsadvies voor Primas Scholengroep

Onlangs verscheen er een leuk interview in de Duurzaamheidskrant, over de keuze van Primas Scholengroep voor Marsaki als adviseur in het KlimOp programma. Lees het complete artikel op deze pagina of via deze link.
(foto: Evert van Moort)

De Provincie Zeeland zet zich in om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen met verduurzamen. Denk hierbij aan stichtingen in de zorg, gemeenten, schoolbesturen, dorpshuizen of wijkcentra. Een hulpmiddel hierbij is het vrij nieuwe Klimaatontzorgingsprogramma, afgekort KlimOp. Het programma is opgezet met middelen vanuit het Rijk en zorgt ervoor dat vastgoedeigenaren gratis advies krijgen voor het duurzamer maken van hun gebouwen. Tot nu toe zijn er 47 aanmeldingen binnengekomen. De wens om te verduurzamen is er, maar hoe pak je het aan?

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland, beaamt de nood van een programma als KlimOp: “In de praktijk merken we dat het de eigenaren vaak ontbreekt aan tijd en specialistische kennis. Hierdoor lopen deze gebouwen een achterstand op als het gaat om verduurzaming. In Zeeland gaat het om ongeveer 600 gebouwen, die in aanmerking komen voor KlimOp. Ik wil daarom de oproep aan vastgoedeigenaren doen: meld je aan!” Met het Klimaatontzorgingsprogramma hoopt de Provincie de achterstand in te halen en een flinke slag te slaan binnen het maatschappelijk vastgoed. Met als uiteindelijke doel het besparen van energie en vermindering van de CO₂-uitstoot.

Wie adviseert? 
Het bijzondere aan KlimOp is dat er gewerkt wordt met een Open House-constructie. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om een zo breed mogelijk scala aan adviseurs te werven. Zowel de grote adviesbureaus als de plaatselijke ZZP’er kunnen zichzelf inschrijven, zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen de vastgoedeigenaren zelf kiezen met wie ze in zee gaan. Gedeputeerde de Bat: “Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten. De energietransitie krijgt een boost, doordat de gebouweigenaren aan de slag gaan met verduurzaming én we dragen bij aan de arbeidsmarkt, door adviseurs aan werk te helpen.”

Voor een betere wereld
Een van de 47 aanmelders is de Primas-Scholengroep. Algemeen directeur Agnes de Jong is altijd actief op zoek naar mogelijkheden om een gezonder en duurzamer klimaat te creëren binnen de schoolomgeving. De belangrijkste reden die ze hiervoor geeft, is glashelder: de toekomst van de kinderen. Meedoen aan KlimOp is daarom vanzelfsprekend. Zes van de negen Primas-scholen maken aanspraak op KlimOp, waaronder basisschool ‘t Klinket in Koudekerke.

Een duurzame samenwerking
Projectmanagementbureau Marsaki is door Agnes uitgekozen als adviseur. Zij zijn specialist op het gebied van duurzaam bouwen en verbouwen. Zo ontwikkelden ze de eerste klimaatneutrale straat van Nederland in Grijpskerke. Marsaki is al een keer eerder ingeschakeld door Primas-Scholengroep, om de ventilatiemogelijkheden binnen de schoolgebouwen in kaart te brengen. “Het gaf vertrouwen om Marsaki er weer
bij te betrekken”, vertelt Agnes.

De KlimOp routekaart
Voor alle zes de scholen wordt er advies uitgebracht door Walter Koens, manager vastgoed bij Marsaki. Uiteindelijk krijgt elke school een routekaart, met daarin verschillende stappen. Walter legt uit welke dat zijn: “De eerste stap binnen de routekaart is het doorvoeren van de quick wins. Basisschool ‘t Klinket is al heel goed op weg: zo zijn er zonnepanelen geïnstalleerd en is er overal led-verlichting. De tweede stap omvat maatregelen die je in tien jaar kunt terugverdienen en vaak verbonden zijn aan een natuurlijk moment. Bijvoorbeeld wanneer de dakpannen vervangen moeten worden. Er kan dan meteen gekozen worden voor duurzame materialen. De laatste, meest ambitieuze stap omvat maatregelen die het gebouw aardgasvrij maken”. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid om de routekaart tot uitvoering te brengen bij de vastgoedeigenaar zelf. Vastgoedeigenaren hopen daarom dat er in de nabije toekomst meer middelen beschikbaar worden gesteld om dat ook te kunnen doen. Heb je als eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed belangstelling om ook mee te doen aan KlimOp? Meld je dan aan via www.klimopzeeland.nl. Hier kun je ook terecht met vragen.