Image Alt

Gaat u mee op duurzaamheidsexcursie?

Gaat u mee op duurzaamheidsexcursie?

Naar aanleiding van de succesvolle duurzaamheidsexcursie (bestaande) woningbouw afgelopen juni, organiseren wij in september twee nieuwe excursies. Deze keer gericht op de thema’s zorghuisvesting en onderwijshuisvesting!

Het doel van deze excursies is het stimuleren van kennisdeling en het uitwisselen van praktijkervaring tussen organisaties die te maken hebben met (duurzaamheids)opgaven op gebied van zorghuisvesting en onderwijshuisvesting. We bezoeken diverse instellingen op Walcheren die voor huisvestingsopgaven staan en/of hebben gestaan. Op iedere locatie wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld. Succesverhalen, maar juist ook de lessons learned want die zijn er voldoende. Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe verloopt zo’n proces waar zoveel verschillende partijen bij betrokken zijn? Denk aan duurzaamheid- en vastgoedverantwoordelijken vanuit zorg- en onderwijsinstellingen en gemeentes, maar zeker ook aan eindgebruikers zoals zorgvragers, zorgverleners, onderwijzers en leerlingen. Want verduurzamen doe je ten slotte samen!
 
Er zijn slechts enkele plekken beschikbaar en deelname is kosteloos. Meer informatie of deelnemen? Neem contact op via info@marsaki.nl of meld je direct aan voor een van de excursies via onderstaande link. We zien uw deelname graag tegemoet!
 
Excursie ‘Zorghuisvesting’ – 15 september: Aanmeldlink excursie zorghuisvesting

Excursie ‘Onderwijshuisvesting’ – 22 september: Aanmeldlink excursie onderwijshuisvesting

(Let op: de excursies hebben een educatief karakter en deelname is uitsluitend bedoeld voor vastgoedverantwoordelijken uit de zorg- en overheidssector uit regio Zeeland. Acquisitie n.a.v. dit bericht wordt niet op prijs gesteld, we behouden ons het recht om deelname te weigeren.)