Image Alt

Kosteloos duurzaamheidsadvies via KlimOp

Kosteloos duurzaamheidsadvies via KlimOp

Met KlimOp (Klimaatontzorgingsprogramma) wil de Provincie Zeeland vastgoedeigenaren kosteloos adviseren en tegelijk motiveren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Marsaki is één van de adviseurs van het programma bij wie u terecht kunt.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor gratis verduurzamingsadvies van Marsaki? Neem dan gerust contact op of lees verder!

De Provincie Zeeland helpt eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed bij de verduurzaming van gebouwen met het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp. Voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is het een uitdaging om hun gebouwen te verduurzamen. Bovenop het al bestaande takenpakket vraagt dit om extra aandacht en/ of specifieke ervaring bij de eigenaren van de gebouwen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat buurthuizen, sportaccommodaties, zorginstellingen en andere maatschappelijk vastgoed een achterstand op het gebied van verduurzaming oplopen. Het Rijk heeft daarom, via het landelijke ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed, geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van ontzorgingsprogramma’s. Hierdoor kan extra specialistische kennis kosteloos worden binnengehaald.

Het Klimaatontzorgingsprogramma KlimOp geldt voor:
– gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. Voor de provincie Zeeland zijn dat: Borsele, Veere, Reimerswaal, Noord-Beveland, Sluis en Kapelle;
– schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwen;
– schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwen;
– zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg (zoals tandartsen en huisartsen) met maximaal tien gebouwen;
– sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal twintig gebouwen;
– culturele instellingen met maximaal gebouwen; of
– stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen.

De kennis en ervaringen vanuit KlimOp worden ook met de andere vastgoedeigenaren uit de overige Zeeuwse gemeenten gedeeld, maar deze vallen buiten de regeling.

Meer informatie over onze deelname aan dit programma? Neem contact op via info@marsaki.nl of 0113-273055.

Bekijk hier twee referentieprojecten van verduurzamingsadvies: SMWO Goes, Gemeentehuis Noord-Beveland.

Direct aanmelden? Ga naar www.zeeuwsenergieakkoord.nl/klimop/adviseurs/marsaki en vul het formulier onderaan de pagina in.