Image Alt

Projectmanagement

Kort gezegd zorgen wij ervoor dat de belangen van de klant gewaarborgd blijven in iedere fase van het bouwproces, van initiatief en ontwikkeling tot realisatie en beheer. Je hebt met verschillende belanghebbenden te maken, je hebt een budget te bewaken, je moet kunnen organiseren, voorbereiden, je hebt rekening te houden met een planning, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de uitvoering en afronding… Kortom, er komt enorm veel kijken bij het managen van een project. Een goed gepland proces is hierbij de sleutel tot succes. En dat is precies waar onze expertise ligt! Wij kunnen u gedeeltelijk of volledig ontzorgen bij het projectmanagement. Het roer blijft in uw handen, wij helpen u de juiste koers te varen.

Bekijk referenties:

“Door het uitbesteden van de voor- en eindopleveringen van Jazzboog fase 10C aan Marsaki stelden wij een onafhankelijke partij aan welke de kopers bij de hand nam door hun woning. Zowel de kopers als wijzelf hebben de samenwerking met Marsaki als zeer prettig ervaren. De geleverde kwaliteit i.c.m. een fijne afstemming en communicatie gaven een meerwaarde aan de opleveringen dit project.”

M. den Herder|

Bouwgroep Peters

"Met een kritische en deskundige blik heeft Marsaki de eindcontrole op de woningen uitgevoerd en daarbij voor ons en onze kopers de bouwer alert gehouden. Door niet alleen kritisch te kijken maar ook mee te denken over oplossingen heeft Marsaki bijgedragen aan een duidelijke verhoging van de bouwkwaliteit die zichtbaar is in het eindresultaat."

D. van Schaik|

Dormio Group

“Voor onze opgave in het Totaalplan Binnenstad Terneuzen willen wij, als Clavis, een belangrijke bijdrage en rol spelen. Marsaki ondersteunt én ontzorgt ons met haar kennis en kunde optimaal in het realiseren van onze ambitie voor deze belangrijke opgave, namelijk ‘Clavis werkt aan woongeluk’ zeker ook voor de bewoners van de Binnenstad!”

R. Karel|

Clavis

“We werken al jaren prettig samen met Marsaki om onze woningbouw- en verduurzamingsopgave te realiseren. De projectmanagers en toezichthouders zijn deskundig en voor kortere of langere tijd inzetbaar in alle fasen van het projectenproces: van initiatief tot oplevering."

W. Vlierhuis|

Woongoed Middelburg

“Als woningcorporatie willen wij zoveel als mogelijk vanuit regie werken. Hierbij is het belangrijk dat je een partner hebt die kennis, vertrouwen en professionaliteit hoog in het vaandel hebben zitten. Zo kunnen wij optimaal ontzorgt worden kunnen wij ons blijven focussen op de woningkwaliteit van ons bezit. Voor diverse projecten heb ik dit reeds mogen ervaren met Marsaki en ik hoop dan ook dat er nog velen mogen volgen.”

V. Chamroe|

Beveland Wonen

"Als regie gemeente maken wij vaak gebruik van de vastgoedexpertise van Marsaki. Een gestructureerde aanpak gebaseerd op veel kennis van vastgoed en beheer, zorgt voor goede voorstellen. Dit ontzorgt en geeft vertrouwen!"

J. Krijger|

Gemeente Noord-Beveland

"Marsaki heeft kennis van de 'corporatiewereld'. Zij begrijpen daarom wat je bedoelt met betaalbaar bouwen voor de primaire doelgroep!"

P. de Vos|

Woningbouwvereniging Arnemuiden

"De ervaring die wij hebben is dat Marsaki herstructureringsopgaven ‘echt’ integraal aanstuurt met zeer betrokken medewerkers. Ook het omgevingsmanagement is met de introductie van de Bouwapp uitstekend op orde. Het accent bij herstructureringsopgaven ligt meer bij het proces- en informatiemanagement dan bij het realiseren van woningen. Marsaki slaagt hier uitstekend in!"

R. de Jonge|

Beveland Wonen

"Wij maken gebruik van de kennis en ervaring van Marsaki (al sinds de oprichting) om ons woningbezit te vernieuwen en te verduurzamen. Vaak vanaf het intiatief van een project tot en met de oplevering. Wij ervaren Marsaki als een zeer betrokken en flexibele partij om onze doelstellingen te realiseren."

W. Dircken|

Beveland Wonen

"Voor de realisatie van onze nieuwbouw en herstructurering voorziet Marsaki ons op een vakkundige en flexibele wijze van advies en helpt ons bij de verduurzaming van onze woningen."

C. Mol|

Woningstichting Woensdrecht

"Naast de ontwikkeling en realisatie van het vastgoed neemt Marsaki ook de afstemming met interne afdelingen van onze organisatie voor haar rekening. Hierdoor zijn huidige en nieuwe huurders tijdig geïnformeerd wat van zeer groot belang is."

R. de Jonge|

Beveland Wonen

Bent u op zoek naar een ervaren en betrokken projectmanager?

Neem gerust contact op, wij informeren u graag geheel vrijblijvend over de mogelijkheden!