Basisscholen Souburg-Zuid

Souburg

Basisscholen Souburg-Zuid

Souburg

Basisscholen Souburg-Zuid

Souburg

Marsaki begon met het opstellen van een intentieovereenkomst voor een brede school op de Kromwegesingel. Toen deze locatie niet wenselijk bleek i.v.m. ligging langs de snelweg en protest uit de buurt zijn er door ons diverse locatiestudies uitgevoerd. Daarbij zijn steeds de voors en tegens per locatie aangegeven. Ook hebben we middels een integrale quickscan onderzocht wat de staat van de huidige school gebouwen was. Daarbij zijn 3 scenario's gehanteerd, namelijk: nieuwbouw, renovatie, verder exploiteren. Na de keuze voor de huidige locaties van de scholen en de locatie van de kleurschool hebben wij samen met gebruikers de PvE's opgesteld door middel van workshops en input vanuit ouders en kinderen. Met deze uitgangspunten is de financiële haalbaarheid door ons getoetst en is een Europese aanbesteding UAV-GC (Design & Build) door ons verzorgd. In totaal zijn we ruim 10 jaar met dit project bezig geweest.

Meer informatie over dit project?

Patrick Harting
Patrick Harting
0113-273055
info@marsaki.nl
Patrick Harting
Patrick Harting
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

Gemeente Vlissingen

Locatie

Souburg

Status

Afgerond 2020

Omschrijving

2 basisscholen en een gymzaal

Sector

Onderwijs
Overheid

Functie

Gymzaal
Kinderopvang
School

Diensten

Projectmanagement