De Hofjes

Vlissingen

De Hofjes

Vlissingen

De Hofjes

Vlissingen

l'escaut woonservice heeft in het kader van vernieuwend opdrachtgeverschap dit project als pilot aangewezen om op basis van een design & build het project De Hofjes aan te besteden. Marsaki heeft met haar expertise de uitvraag geschreven en het proces van de aanbesteding, om te komen tot een design & build overeenkomst op basis van de UAV-gc, begeleid. Uit deze opdracht kwam ook de vervolgopdracht van kwaliteitscontrole bij oplevering voort.

Meer informatie over dit project?

Bas Rooze
Bas Rooze
0113-273055
info@marsaki.nl
Bas Rooze
Bas Rooze
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

l'escaut woonservice

Locatie

Vlissingen

Status

Afgerond 2019

Omschrijving

24 grondgebonden sociale huurwoningen

Sector

Wonen

Functie

Woonruimte

Diensten

Procesmanagement
Projectmanagement