Goese Polder

Goes

Goese Polder

Goes

Goese Polder

Goes

Voor de 194 woningen is een businesscase opgesteld door Marsaki waarin NoM en NoM-ready met elkaar zijn vergeleken. Het advies om de woningen NoM-ready te maken is vervolgens samen met een klankbordgroep uitgewerkt tot een selectie leidraad met Programma van Eisen, waarbij naast NoM-ready ook planmatig onderhoud en badkamerverbetering zijn meegenomen. De selectie leidraad is als UAV-GC prestatie uitvraag in de markt gezet. Uit de inschrijvers is samen met de klankbordgroep Bouwbedrijf Joziasse gekozen als uitvoerende partij. Vervolgens heeft Marsaki samen met Joziasse het plan geoptimaliseerd en de contractvorming voor Beveland Wonen afgerond. Wij hebben de aanvraag RVV verduurzaming succesvol verzorgd. Tijdens de uitvoer verzorgen we de begeleiding en borgen we de kwaliteitstoetsing.

Het meest kenmerkend voor dit project is de intensieve participatie. Er is een actieve klankbordgroep opgericht die we nauw hebben betrokken gedurende het hele proces. Zo hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het PvE en gezamenlijk met Beveland Wonen het bouwbedrijf geselecteerd. Ook in de uitvoering speelt de klankbordgroep een actieve rol. Door het betrekken van bewoners bij de planvorming is een deelname van minimaal 70% eenvoudig behaald.

Meer informatie over dit project?

Walter Koens
Walter Koens
0113-273055
info@marsaki.nl
Walter Koens
Walter Koens
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

Beveland Wonen

Locatie

Goes

Status

Afgerond 2022

Omschrijving

194 huurwoningen NoM-ready maken

Sector

Wonen

Functie

Woonruimte

Diensten

Bouwadvies
Bouwmanagement
Duurzaamheidsadvies
Kwaliteitsmanagement
Procesmanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Vastgoedadvies