Grote Kade 6-8

Goes

Grote Kade 6-8

Goes

Grote Kade 6-8

Goes

Beveland Wonen verzocht Marsaki te onderzoeken op welke wijze en tegen welke kosten het bestaande pand, gelegen aan de Grote Kade 6-8 in Goes, geschikt te maken voor 7 wooneenheden in een beschermde omgeving. Op deze locatie huisvest Zorginstelling Emergis cliënten die enige afstand tot de maatschappij hebben.

In overleg met Emergis en Beveland Wonen is het standaard Plan van Eisen (PvE) project specifiek gemaakt. Aan de hand van dit PVE heeft de architect een ontwerp uitgewerkt. Van dit ontwerp hebben wij een kostenraming gemaakt waarmee de haalbaarheid getoetst is. Na akkoord van Beveland Wonen is de omgevingsvergunning procedure door Marsaki begeleid. In dezelfde periode heeft er een onderhandse aanbesteding plaats gevonden die tot contractvorming heeft geleid. Kort hierop is de verbouw opgestart waarbij Marsaki het bouwmanagement, de directievoering en het toezicht heeft verzorgd.

Meer informatie over dit project?

Remco Brand
Remco Brand
0113-273055
info@marsaki.nl
Remco Brand
Remco Brand
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

Beveland Wonen

Locatie

Goes

Status

Afgerond 2018

Omschrijving

7 beschermd wonen eenheden

Sector

Wonen
Zorg en Welzijn

Functie

Woonruimte
Zorgruimte

Diensten

Bouwmanagement
Kwaliteitsmanagement
Procesmanagement
Projectmanagement