Strategisch huisvestingsplan Emergis

Zeeland

Strategisch huisvestingsplan Emergis

Zeeland

Strategisch huisvestingsplan Emergis

Zeeland

Emergis heeft haar strategische koers herijkt waarbij wijzigingen in de ondersteuning zijn voorzien die ook consequenties hebben voor de huisvesting. Om die reden wenst Emergis een strategisch huisvestingsplan vast te stellen; een plan dat aansluit bij de nieuwe visie en inhoudelijke ambities van de organisatie en het werkproces uitstekend faciliteert. Tegelijkertijd betekent dat ook dat de huisvesting zodanig flexibel is, dat er goed ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen.

Marsaki levert maatwerk om te komen tot dit strategisch huisvestingsplan. Samen stellen we een vastgoedvisie op die aansluit bij de zorgvisie. Door middel van een stuurgroep in combinatie met werkgroepen en diverse data verzamelingsmethoden (zoals enquêtes, workshops en opnames) worden gegevens verzameld om uiteindelijk te komen tot scenario’s. Deze scenario’s zijn de basis van een langetermijnstrategie voor het vastgoed.

Meer informatie over dit project?

Ruud de Baar
Ruud de Baar
0113-273055
info@marsaki.nl
Ruud de Baar
Ruud de Baar
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

Emergis

Locatie

Zeeland

Status

Lopend

Omschrijving

50 locaties Zeeland

Sector

Zorg en Welzijn

Functie

Zorgruimte

Diensten

Duurzaamheidsadvies
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Onderhoudsmanagement
Procesmanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Vastgoedadvies
Verduurzamen