MFA Wissenkerke

Wissenkerke

MFA Wissenkerke

Wissenkerke

MFA Wissenkerke

Wissenkerke

In het hart van Wissenkerke ligt een leeg kavel waar oorspronkelijk een garage stond. Jaren geleden is deze garage gesloopt. Gemeente Noord-Beveland is eigenaar van de grond en is op zoek naar invulling. Muziekvereniging Apollo Wissenkerke is op zoek naar passende huisvesting en wil graag nieuwe huisvesting bouwen. De gemeente dien dit te financieren.

Gemeente Noord-Beveland heeft Marsaki gevraagd om deze beide zaken te combineren in een onderzoek naar een mogelijk MFA in Wissenkerke. Marsaki heeft door middel van een brede uitvraag in het dorp en workshops hiervoor de interesse en de vraag geïnventariseerd. Uiteindelijk is voorgesteld om Apollo onder te brengen in het huidige dorpshuis en een nieuw dorpshuis met fysio, huisarts, gymzaal etc. te realiseren op het beschikbare kavel. Oftewel een MFA. Boven dit MFA zouden appartementen kunnen komen. Samen met ambtenaren hebben we de gemeenteraad van dit plan overtuigd en is er een GO gekomen. Voor de ontwikkeling wilde de gemeente een externe partij die de ontwikkeling zou verzorgen. De keuze is op Ontwikkel de Toekomst gevallen. Marsaki zal hiervoor het vervolg traject oppakken.

Marsaki heeft het Plan van Eisen voor mogelijke participanten opgesteld. Daarnaast hebben wij ook de SKO's opgesteld om de haalbaarheid aan te tonen. We hebben workshops met mogelijke belangstellenden georganiseerd. Tevens hebben wij de raadsstukken en presentaties verzorgd.

Voor meer informatie omtrent dit project kunt u contact opnemen met Patrick Harting van Marsaki, of met gemeente Noord-Beveland via info@noord-beveland.nl of via telefoonnummer 140113.

Meer informatie over dit project?

Patrick Harting
Patrick Harting
0113-273055
info@marsaki.nl
Patrick Harting
Patrick Harting
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

Gemeente Noord-Beveland

Locatie

Wissenkerke

Status

Lopend

Sector

Commercieel
Overheid
Wonen
Zorg en Welzijn

Functie

Dorpshuis
Gymzaal
Huisarts
Kantoor
Woonruimte

Diensten

Programmamanagement