Ravesteynplein

Vlissingen

Ravesteynplein

Vlissingen

Ravesteynplein

Vlissingen

Ravesteynplein is de laatste fase van de transformatie van het Middengebied. De gedateerde woningen (gebouwd tussen 1936 en 1939) voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De typische vorm van het plein, een soort hofstructuur, wordt wel behouden. Daarnaast moest de vrijgekomen bouwlocatie aan de Schuitvaartgracht verkocht worden aan een ontwikkelaar.

Marsaki heeft de uitvraag en verkoop van de locatie aan de Schuitvaartgracht verzorgd. Daarnaast hebben we ook de sloop en aanpassing van de infrastructuur begeleid. Tijdens de uitvoering waren wij verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht.

Meer informatie over dit project?

Ruud de Baar
Ruud de Baar
0113-273055
info@marsaki.nl
Ruud de Baar
Ruud de Baar
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

l'escaut woonservice

Locatie

Vlissingen

Status

Afgerond 2022

Omschrijving

Sloop 185 woningen, nieuwbouw 105 woningen

Sector

Wonen

Functie

Woonruimte

Diensten

Bouwmanagement
Kwaliteitsmanagement
Projectmanagement
Vastgoedadvies