Van Dishoeckstraat

Vlissingen

Van Dishoeckstraat

Vlissingen

Van Dishoeckstraat

Vlissingen

Voor 24 appartementen aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar twee scenario's: 'sloop met vervangende nieuwbouw' en 'behoud door middel van renovatie'. Voor het haalbaarheidsonderzoek naar het scenario 'behoud d.m.v. renovatie' is gebruik gemaakt van een door Marsaki ontwikkeld rekenmodel ten behoeve van verduurzamen wooncomplexen en onze expertise in het begroten van renovatietransformaties. Voor dit scenario hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Het toetsen van huidige plattegronden aan woonstandaard;
• Vanuit het rekenmodel van Marsaki een onderzoek naar de maatregelen om te verduurzamen tot label A;
• Het onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn voor een levensduurverlening tot 2049 en het toekomstbestendig maken van de plattegrond;
• Het begroten van de renovatie.

Voor het haalbaarheidsonderzoek naar het scenario 'sloop met vervangende nieuwbouw' heeft Marsaki de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Het opstellen van een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen;
• Het coördineren van de massastudie en overleg voeren met de gemeente;
• Het opstellen van een stichtingskostenraming en coördineren van een kostendeskundige.

Daarnaast hebben wij het interne besluitvormingsproces bij l'escaut voorbereid inclusief een stichtingskostenopzet, grondexploitatie, een subsidieadvies, een ontwikkelprocesadvies en een risico-inventarisatie.

Meer informatie over dit project?

Bas Rooze
Bas Rooze
0113-273055
info@marsaki.nl
Bas Rooze
Bas Rooze
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

l'escaut woonservice

Locatie

Vlissingen

Status

Lopend

Omschrijving

24 appartementen

Sector

Wonen

Functie

Woonruimte

Diensten

Duurzaamheidsadvies
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Procesmanagement
Projectmanagement
Vastgoedadvies