Verzorgingshuis Uitzicht

Vlaardingen

Verzorgingshuis Uitzicht

Vlaardingen

Verzorgingshuis Uitzicht

Vlaardingen

Vanuit een aanwezig haalbaarheidsonderzoek is door Marsaki van voorlopig ontwerp naar opdracht aan een realisatiepartner (in bouwteamverband) het gehele ontwikkelproces verzorgd. Wij hebben zorg gedragen voor de coördinatie van ontwerpteampartners onderling en met de opdrachtgever. Ook de afstemmingen tussen gemeente Vlaardingen met het ontwerpteam en opdrachtgever ten behoeve van het verkrijgen van de omgevingsvergunning, waarin tevens een sloopmelding van de bestaande locatie is opgenomen, hebben wij voor onze rekening genomen. Marsaki heeft door het opzetten van een gedetailleerde planning het proces conform overeengekomen termijn begeleid. Door middel van workshops heeft er gebruikersparticipatie plaatsgevonden.

Door ontwikkelingen in de markt heeft Marsaki Cedrah geadviseerd om over te gaan tot een bouwteam samenwerking. Oorspronkelijk was het uitgangspunt om door middel van een onderhandse aanbesteding tot contractvorming met een uitvoerende partij te komen.

Meer informatie over dit project?

Remco Brand
Remco Brand
0113-273055
info@marsaki.nl
Remco Brand
Remco Brand
0113-273055
info@marsaki.nl

Opdrachtgever

Cedrah

Locatie

Vlaardingen

Status

Afgerond 2021

Omschrijving

Ontwikkelen en realiseren van 3 groepswoningen

Sector

Wonen
Zorg en Welzijn

Functie

Kantoor
Winkel
Woonruimte
Zorgruimte

Diensten

Bouwadvies
Bouwmanagement
Procesmanagement
Projectmanagement