Image Alt

Stichting CPOZ

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt gezien als mogelijke oplossing voor betaalbaar bouwen. Maar wat is het eigenlijk? Een CPO project ontstaat vanuit een burgerinitiatief (gelijkgestemden met de intentie om gezamenlijk een woningbouwproject te ontwikkelen) of vanuit de gemeente (die een geschikte locatie aanbiedt om een CPO project te ontwikkelen).

Zeeland heeft een eigen CPO specialist namelijk Stichting CPOZ. Zij treden op als intermediair tussen de gemeente en particulieren om de ambities van CPO te stimuleren. Sinds de oprichting in 2008 zijn er diverse succesvolle CPO projecten ontwikkeld en uitgevoerd in de provincie Zeeland. Sinds 2021 vormen wij het werkapparaat achter de stichting.

Kijk op www.cpoz.nl voor de referentieprojecten en meer informatie.